ผ่อนแอร์ ไม่ใช้บัตรเครเดิต ที่สิทธิโชติแอร์สระบุรี

ผ่อนได้ทุกอาชีพ ดอกเบี้ยถูกกว่า ไม่ต้องรออนุมัติ

ประเภทของการผ่อนชำระ

ประเภทที่ 1

 บ้านลูกค้าเอง ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนสินค้า
1.1 สำเนาบัตรประชาชน
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.3 หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนล่าสุด / สเตจเม้น ย้อนหลัง 3 เดือน

ประเภทที่ 2

 บุคคลที่เป็นผู้อาศัย อาศัยอยู่กับพ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนสินค้า
2.1 สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และเจ้าของบ้าน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ และเจ้าของบ้าน
2.3 หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนล่าสุด / สเตจเม้น ย้อนหลัง 3 เดือน

ประเภทที่ 3

บุคคลภายในและภายนอกพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ที่พักอาศัยอยู่ห้องเช่า ตึกเช่า / อพาร์ทเม้น

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนสินค้า
3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนล่าสุด / สเตจเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน
3.4 สัญญาเช่า
3.5 บัตรประชาชนของผู้ให้เช่า
ผู้ค้ำที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 1 คน
เอกสารผู้ค้ำ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ ทางร้านจะมีเอกสารยินยอมให้ติดตั้ง แก่ผู้ให้เช่า เซ็นรับทราบการติดตั้ง

ประเภทที่ 4

 ลูกค้าพักอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ

ได้แก่ อ.ดอนพุด อ.หนองโดน อ.วังม่วง อ.มวกเหล็ก อ.บ้านหมอ อ.หนองแค อ.วิหารแดง อ.พระพุทธบาท

4.1 ลูกค้าที่พักอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ ที่เป็นเจ้าของบ้านเอง หรือ ผู้อาศัย

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนสินค้า
4.1.1 สำเนาบัตรประชาชน
4.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.1.3 หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนล่าสุด / สเตจเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
4.1.4 ผู้ค้ำที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 2 คน
เอกสารผู้ค้ำ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน

4.2 ลูกค้าที่พักอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ ห้องเช่า / ตึกเช่า / อพาร์ทเม้น

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนสินค้า
4.2.1 สำเนาบัตรประชาชน
4.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.2.3 หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนล่าสุด / สเตจเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน
4.2.4 สัญญาเช่า
4.2.5 บัตรประชาชนของผู้ให้เช่า
ผู้ค้ำที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 2 คน
เอกสารผู้ค้ำ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน

ปรึกษา ขอรายละเอียดเพิ่มเติม